Propozície - Púchovský MTB MARATÓN 2016
    REGISTRÁCIA MTB    Zoznam prihlásených jazdcov na Púchovský MTB Maratón 2016     Propozície

FOTO

   Martin Vojtuš
   Oskar Hanták
   Jakub Luliak (1)    (2)    (3)
   Maťo Chromek
   Lenka Račková

výsledky MTB maratónu

Ďakujeme všetkým pretekárom za účasť, organizátorom a sponzorom za pomoc.

výsledky zoradené po kategóriách       sú dostupné na stiahnutie

Dlhá trať

Krátka trať


Usporiadateľ:
  BIKERI z Púchova, o.z.
  Moravská 682/3, Púchov 020 01
  IČO: 42150540 DIČ: 2023166343

Info:
  www.bikerizpuchova.sk, bikerizpuchova@gmail.com

Spoluorganizátor:
  Cykloservis Martin Smatana www.cms-cyklo.sk

Riaditeľ preteku:
  Mgr. Slavomír Kučera, +421 918 505 054

Technické zabezpečenie, registrácia:
  Martin Supek, +421 915 038 215, mato@matostudio.eu

Staviteľ trate:
  Mgr. Slavomír Kučera

Termín:
  sobota 18.6.2016, Púchov


Štart:
  Dlhá trať 48 Km - 11:00 hod.
  Krátka trať 22,5 Km - 11:20 hod. ZMENA
  ulica 1. Mája Púchov, areál futbalového štadióna.

Prezentácia
  V deň a v mieste štartu maratónu, t.j. sobota 18.6.2016
  od 7:00 hod. do 10:00 hod. trať 48 Km
  od 7:00 hod do 10:45 hod. trať 22,5 Km
  deti, ktoré pretekajú v areáli prezentácia do 12.00 hod., štart po odštartovaní dlhej a krátkej trate (okolo 12:00hod)

PRIZE money !
Prví traja pretekári v dvoch najpočetnejších kategóriách získavajú za umiestnenie, každý podľa poradia: 1. 200€, 2. 100€, 3. 50€


Trať:
   Dlhá trať 48 Km, prevýšenie 1200m
   Krátka trať 22,5 Km, prevýšenie 500m

Dĺžky trás sú vypočítané podľa gps: 48 Km 22,5 Km

Upozorňujeme tých, ktorí si chcú najazdiť trate podľa gps, z dôvodu, že trať vedie cez súkromné pozemky, zverejnené gps záznamy nie sú úplne totožne s traťou Púchovského maratónu. Zmeny však budú minimálne. Trať bude označená počas preteku.

Občerstvenie na trati
    - ovocie, pečivo, musli tyčinky, gély, iontové nápoje, salám

  Časový limit pre dojazd do cieľa je pre všetky trate do 17.00. Pretekári, ktorým sa nepodarí splniť časový
  limit, budú usmernení organizátormi smerom k cieľu.

Štartovné:
  do 31.5.2016 13€ (+ balíček) / 360 Kč
  do 12.6.2016 15€ (+ balíček) / 415 Kč
  v deň štartu 18.6.2016 15€ bez balíčka / 415 Kč
  Pri sume platby rozhoduje dátum pripísania na účet usporiadateľa, nie len dátum registrácie online. Účastník je registrovaný ako prihlásený až po uhradení štartovného!

Podmienky účasti:
  • štart na vlastné nebezpečenstvo,
  • cyklistická prilba na hlave počas celého závodu,
  • dobrý technický stav bicykla,
  • preteky sa idú za plnej premávky,
  • usporiadateľ nezodpovedá účastníkom za škody vzniknuté nedodržaním pravidiel a predpisov, alebo zlým technickým stavom bicykla, alebo podcenením svojich fyzických schopností

Súťažné kategórie:
 Dlhá trať 48 Km:
    Muži 19 - 29 rokov
    Muži 30 - 39 rokov
    Muži 40 - 49 rokov
    Muži 50 - 59 rokov
    Muži 60 a viac rokov
    Juniori 15 - 18 rokov
    Juniorky 15 - 18 rokov
    Ženy 19 - 39 rokov
    Ženy 40 a viac rokov
    Tandem - 18 a viac rokov
    ELEKTRO bicykle Muži+Ženy - novinka!
    - v samostatnej kategórii LEGAL (s príšlapom do 25km/h a 1kW) alebo OPEN (bez obmedzenia)
    -pri elektro bicykloch, kvôli objektívnosti, dostanú všetci pretekári trofej za účasť

 Krátka trať 22,5 Km:
    Muži 19 - 29 rokov
    Muži 30 - 39 rokov
    Muži 40 a viac rokov
    Juniori 15 - 18 rokov
    Juniorky 15 - 18 rokov
    Ženy 19 a viac rokov
    Tandem - 18 a viac rokov
    RODINY - 2 dospelí a 1 alebo viac detí - novinka!

 Deti: (štartovné 3,- eurá)
    Chlapci+dievčatá, 4 roky a menej (aj odrážadlá, Baby ročník 2012 a neskôr)
    Chlapci+dievčatá, 5 - 6 rokov (Mikro 2011-2010)
    Chlapci+dievčatá, 7 - 8 rokov (Mili 2009-2008)
    Chlapci+dievčatá, 9 - 10 rokov (Mini 2007-2006)
    Chlapci+dievčatá, 11 - 12 rokov (Mladší žiaci 2005-2004)
    Deti 13 - 14 rokov idú Krátku trať 22,5 km, štartovné 10,- eur (Starší žiaci 2003-2002)
    ^ doprovod rodiča - pokiaľ chce doprovod súťažiť naviac zaplatí štartovné a musí
     sa zaregistrovať online, v opačnom prípade stačí registrácia pre dieťa
    Nie je dôležitý deň a mesiac narodenia, ale rok narodenia!

Preteky sú súčasťou Považsko-Strážovského pohára.
Body do celkového vyhodnotenia PSP sa budú počítať podľa pravidiel a kategórií PSP.


Prihlášky:
REGISTRÁCIA MTB 2016
Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 12.06.2016 do 23:59. Odhlásiť sa môžete pomocou písomnej odhlášky, ktorú doručíte osobne alebo poštou usporiadateľovi do 12.06.2016. Odhláška e-mailom nie je možná. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 5 EUR.

Úhrada štartovného:
>>>>>>jednotlivci<<<<<<
Platba na účet organizátora (prevod, vklad, poštová poukážka)
V hotovosti pri prezentácii v mieste štartu - iba 15€
Názov účtu: Združenie Bikeri z Púchova
IBAN SK45 7500 0000 0040 1281 0666 ... CEKOSKBX
KS: 0308, ČSOB banka, a.s.
VS: "dátum narodenia" ( 5.12.1990 = 05121990 )
Poznámka: "meno priezvisko"


>>>>>>zľava na štartovnom pre verných bikerov<<<<<<
V prípade, že ste štartovali na Púchovskom MTB maratóne 2014 alebo 2015:
a pozvete na maratón 1 nového pretekára = zľava 2€ / 55Kč zo štartovného
pozvete na maratón 2 a viac nových pretekárov = zľava 5€ / 140 Kč zo štartovného

do poznámky v regisitrácii je potrebné uviesť kód MTB2014 alebo MTB2015
nový pretekár, ktorý nebol na maratóne 2014, ani 2015, napíše do poznámky vaše meno
platbu pošlete spolu - jedným prevodom
  napríklad zavoláte 2 pretekárov, zaplatíte v máji prevodom 13-5 + 13 + 13 = 34€

>>>>>>rodiny<<<<<<
rodinný tím musí prísť do cieľa spolu! registuje sa jeden člen, ostatných zapíše do poznámky
štartovné je potrebné poslať spolu - deti v tíme majú zadarmo
  napríklad 2 rodičia + 2 deti, platba v máji = 13 + 13 + 0 + 0 = 26€

>>>>>>zahraniční bikeri<<<<<<
Platba na český účet v CZK 2300672641 / 2010 VS: "dátum narodenia" ( 5.12.1990 = 05121990 )
Poznámka: Meno a Priezvisko
Informácia pre účastníkov z ČR:
prevod cez internetbanking zadajte ako platbu v rámci ČR, mena CZK - české koruny

V prípade nezaevidovania platby v prihláškach do 7 dní od poslania nás kontaktujte.

V cene štartovného je zahrnuté:
občerstvenie na trati (ovocie, pečivo, tyčinky, iontové nápoje...)
jedlo a nápoj v cieli (zeleninové rizoto, nealko 0,5 l)
kompletné zabezpečenie účastníka na trati
umývanie bicyklov, wap
sprchy a WC, skrinky na úschovu cenností
tombola

Sprievodný program:
Festina bikepoint.sk - súťaž na cyklotrenažéroch na virtuálnej trati s dĺžkou 1,01 km
RC OFFroad autá - najrýchlejší čas na pripravnej dráhe
program pre deti

Zdrav. zabezpečenie:
Rýchlu záchrannú službu zabezpečuje spoločnosť NSP Pov. Bystrica (sanitka, záchranári a zdravotné sestry), Horská služba

Upozornenie:
Za poistenie účastníka usporiadateľ pretekov nezodpovedá!
Je na každom účastníkovi, aby bol poistený pre prípad zodpovednosti a úrazu.

Tričko:
Pripravujeme dizajn trička z maratónu. Účastníci budú mať možnosť objednať si ho objednať za zvýhodnenú cenu.

Podmienky a povinnosti účastníkov:
01. Zaslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
02. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu. Z bezpečnostných dôvodov v kategórii 12-14 roční musí zákonný zástupca sprevádzať pretekára na trati, inak nebude pretekár pripustený na štart.
03. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
04. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
05. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
06. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
07. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
08. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
09. Trasa preteku vedie chráneným územím, účastník je preto povinný správať sa ohľaduplne k prírode a jej obyvateľom.
10. Odpadky je vhodné vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou.
11. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol s elektronickým čipom umiestneným na prednej vidlici bicykla.
12. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však do 17.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 30 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
13. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi nevracia.
14. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
15. Účastník je zodpovedný za merací čip, v prípade jeho straty alebo zničenia je povinný usporiadateľovi uhradiť poplatok 30 EUR. Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-15.

Sponzori
V prípade záujmu o spoluprácu a sponzoring a reklamu nás kontaktujte - bikerizpuchova@gmail.com

www.stcpu.sk www.alexandrasporthotel.sk www.ccc.eu www.cms-cyklo.sk www.printpro.sk ART SPORT www.ckmtbdohnany.sk www.lujatel.sk www.krokodiliafarma.sk www.cubebikes.sk www.ultrasport.cz www.peknastena.sk www.mkpuchov.eu www.janom.sk www.farbyrevak.sk www.autodopravalabant.sk www.zanzo.sk www.mtbiker.sk www.bikepoint.sk mesto Púchov obec Nimnica obec Dohňany
(c) MatoStudio.eu 2016