2. kolo Považsko - Strážovského Pohára – Lazy pod Makytou - Čertov MTB XCO

NEDEĽA 1. júla 2018

štart 11:00
13:00 ostatní
Lazy pod Makytou
miestna časť Čertov
Lyžiarske stredisko SKI Čertov
chata Alpina

8. ročník Považsko Strážovského pohára rok 2018
2. kolo Považsko - Strážovského Pohára – Lazy pod Makytou - Čertov MTB XCO


ČERTOVO KOLESO
5. Ročník pretekov na horských bicykloch MTB Cross Country


výsledky MTB XCO Čertov 1.7. - 2. kolo

výsledky Čertov


Propozície
MTB Čertov 2018

Termín: NEDEĽA 1. júla 2018, štart 11:00, 13:00 ostatní
Usporiadateľ: OZ Čertovská Turistika
Riaditeľ preteku: Michal Murárik
Tajomník preteku: Juraj Vykysalý
Autor trate: Murárik Michal, Juraj Vykysalý
Kontakt: 0907 722 681, michal.murarik@gmail.com

Miesto konania:
Lazy pod Makytou – miestna časť Čertov, Chata Alpina, Lyžiarske stredisko SKI Čertov, Slovenská republika
Slovenská republika
Prezentácia: osobne v poriadateľskom stánku pred štartom v čase deti od 10:00 do 10:45, dospelí od 12:00 do 12:45 h;

Štartovné: 6,- € hradené v deň štartu pri prezentácii, deti 1€

Štart a cieľ: Parkovisko pri chate Alpina, štart o 11:00 hod detské kategórie, o 13:00 ostatní
Kategórie:
• Deti od 0 do 9 r. (pravdepodobne 0-4, 4-6, 6-9 ak budú aspoň traja v kategórii) -nové
• Žiaci od 10 do 14 r. (ročník 2008-2004)
• Žiačky od 10 do 14r. (ročník 2008-2004)
• Juniori od 15 rokov do 18 rokov (ročník 2003 - 2000)
• Juniorky od 15 rokov do 18 rokov (ročník 2003 - 2000)
• Muži A: 19r. až 29r. (ročník 1999 - 1989)
• Muži B: 30r. až 39r. (ročník 1988 - 1979)
• Muži C: 40r. až 49r. (ročník 1978 - 1969)
• Muži D: 50r. a viac (ročník 1968 a viac)
• Ženy E: 19r. až 39r. (ročník 1999 - 1979)
• Ženy F: 40r. a viac (ročník 1978 a viac)

Dĺžka 1. kola a prevýšenie: 4,1 km, 220 m; detský okruh cca. 300m
Konečný počet okruhov určí usporiadateľ v deň pretekov!
Trať a profil: https://connect.garmin.com/modern/activity/1718196538/share/0?lang=en
Ceny: Prví traja v každej kategórii dostanú vecné ceny, deti budú vyhlasované všetky aj malou odmnenou
Vyhlásenie výsledkov: v priestoroch cieľa cca. o 15.00 h;


V cene štartovného je zahrnuté pre všetkých pretekárov:
• štartovné číslo
• v cieli jedlo (domáce rizoto) a nápoj

Povrch trate:
Asfalt, poľná a lesná cesta, singletrail, technické úseky, lúky, chodníky – pekné výhľady.

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:
1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

2. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.

3. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.

4. Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

5. Pretek sa koná za čiastočnej cestnej premávky.

6. Klasifikovaný budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

7. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr do 30 minút od skončenia preteku v stánku organizátorov preteku pri vklade 15 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. Rozhodnutie vykoná - rozhodcovia + odborný dohľad.

8. Pokiaľ by sa pretek nemohol začať resp. dokončiť z dôvodu živelnej pohromy, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

9. Účastník preteku/zákonný zástupca/ svojím podpisom berie na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!

Pretekár si je vedomý, že svojím podpisom, pri prezentácií priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v týchto propozíciách v bodoch 1 – 9.

Povinná výbava: cyklistická prilba, preukaz poistenca.
Cyklistický prilba umiestnená na hlave a zapnutá je povinná počas celých pretekov!
Trasa pretekov vedie lesmi, preto buďte aj počas pretekov ohľaduplní k prírode a jej návštevníkom!

Vidíme sa na štarte!
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii !

Foto Čertov 2017

Foto Čertov 2016

Video Čertov 2015, Foto

Video Čertov 2014, Foto